Kemani Cahit Otoloğ’un ve Dellek Hafız Mahmut Akagün’ün iştirak ettiği Külhan ağası, Kürdilihicazkar şarkılar 1.yüz