Kemani Cahit Otoloğ, Şükrü Çadırcı ( Şükrü Hafız ) Saba Gazel