Lavtacı Andon Hüseyni Saz Semaisi, Kemani Cahit Otoloğ, Ud İbrahim Özkan, Kanun Cemil Özbal..