© Tanburi Cemil Bey geleneğini sürdüren ve Nubar Tekyay ekolünü de günümüze taşıyan, Birecik’in yetiştirmiş olduğu en önemli keman sanatkarı, Kemani Cahit Otoloğ'u anma sayfasıdır. Derleyen Ali Otoloğ