Tenekeci Mahmut Güzelgöz, Keman, Cahit Otoloğ – Layık Mı Bu Hicran ile Ömrüm Keder Etsin (Araban Gazel)